Duhové mosty | Rainbow bridges

Mosty | Bridges

Madisonské mosty | The Bridges of Madison county

Gotický most | Gothic bridge

Benátky | Venice

Mosty už zrezavěly | Bridges have rotten

Procházka po Brooklynském mostu | Walking across the Brooklyn bridge

Kola na vodách | Wheels on waters

Návštěva u Moneta | Visit to Monet

Estakády | Estacades

Osamělý most | Lonely bridge

Přes řeku | Across the river

Hedvábné cesty | Silky roads

Lanoví | Rigging

Jenom kameny | Only stones

Most přes Klabavu | Bridge over Klabava

Cihlový most | Brick bridge

Most Císaře František I. | Bridge of Emperor Franz I.

Karlův most | Charles bridge

Povodeň | Flood

Lupu

Pont du Gard

Kniha současný QUILT | Contemporary QUILT book

Cover of the book Contemporary QUILT by Jana HaklovaV srpnu 2013 jsem vydala knihu Současný QUILT. Můžete si jí zde stáhnout ve formátu PDF [14.08 MB].

I released the book Contemporary QUILT in August 2013. You can download it here in the PDF format [14.08 MB].

Go to top